KONTAKT

KONTAKT:

Rádio MUZIKA

www.radiomuzika.sk

info@radiomuzika.sk

Tel.:+421 911 898 885

OBCHOD:

obchod@radiomuzika.sk

Tel.: +421 911 898 885

STREAMING:

Vysielanie, WEB a WEB PLAYER: tieto služby sú spustené na serveroch spoločnosti AUDIOSPACE a Centova Cast, kde sú v mesačných platbách uhrádzané autorské odmeny, poplatky za vysielanie a používanie audio diel. Vysielanie Rádia MUZIKA je odbavované priamo zo serverov v USA.

FM FREKVENCIE:

Vysielanie na frekvenciách technicky zabezpečuje:

Rádio GO DeeJay s.r.o.

Vajanského 6.

911 01 Trenčín

djgo@djgo.sk

Tel.:+421 911 898 885