Hráme Jubilantom

Už túto nedeľu môžete telefonovať do relácie HRÁME JUBILANTOM od 13tej do 15tej hodiny úplne zadarmo. Za pozdrav a blahoželanie teraz nezaplatíte na našej strane ani cent. Pozdravujte a blahoželajte cez éter Rádia MUZIKA už túto nedeľu. HRÁME JUBILANTOM počúvate a telefonujete svoje blahoželania, pozdravy a priania iba vďaka firme F.M.Recykling, s.r.o.
Konečne prišla ďalšia firma v ktorej vedia, že treba podporiť rádio v regióne a sú vďačný že vysiela rádio MUZIKA ..::ĎAKUJEME::..
Telefónne číslo do vysielania počas vysielania: +421 918 846 755